Varjuliste puie all

Varjuliste puie all

15,00 

Sännäst peri võro luulõ klassiku Artur Adsoni (1889-1977) luulõt hinnatas niivõrd, et põhjust oll vällä anda timä luulõtuisi kogo „Varjuliste puie all“ tõist kõrda. Artur Adsoni mitma luulõsõnumi omma hiidütävält pääväkajalidse ka täämbädsel aol – näütes iholidse armastusõ vällendüs (luulõtus „Kui hää om minole“), murõ vannu inemiste peräst („Palve Issanda poole vannu inemiste peräst“) vai latsi koolinkäümis-rasõhusõ  mõistmine („Esä taivan“). Kogon omma piä kõik Artur Adsoni kirotõt luulõtusõ, raamatut ehtvä timä hindä tsehkendüse. Päält 500 lehekülega raamadu kaasõkujundusõ jaos omma üles võet Sännä pargi põlitsõ puu. Raamadu kokkosäädjä Õnne Kepi ni üte toimõndaja Tiia Allasõ peräsõna andva võro klassiku luulõloominguhe süväkaehusõ.

Raamat om 2014. aastaga ilmunu kogomiku „Varjuliste puie all“  vahtsõstrükk.

Laos