Perekonnanimesid siin- ja sealpool Soome lahte

Priinimmi siin- ja säälpuul Soomõ lahtõ

5,00 

Võro Instituudi toimõnduisi värski nummõr (nr 36) om perekunnanimmi teemal. Tegemist om püsüvä väärtüsega tiidüskogumikuga nimeuurjilõ ja -huvilidsilõ.

Mariko Fasteri ja Evar Saarõ artikli uur küsümüst, kuis lõunaeesti keele puunimetüse omma saanu perekunnanimmis. Kaisa Tammoja artikli võtt kokko Põlva kihlkunna priinimmi eriperä. Tä om uurnu päämidselt Võro mõisan paintuid priinimmi. Enn Ernitsa artikli kõnõlõs Eesti juutõ perekunnanimmist inne Tõist ilmasõta.

Sirkka Paikkala soomõkeeline artikli om Ida-Soomõ perekunnanimmist ja näide tegünemisest. Denis Kuzmini soomõkeeline artikli om karjalaisi perekunnanimmist.

Laos