Karille käsitöö

Karille käsitöö

Elan Võrumaal looduskaunis ja rahulikus Urvaste vallas. Käsitöö on mind lummanud nii kaua kui ma mäletan. Esimesed töövõtted said selgeks vana-vanaema, vanaema ja ema õpetuste järgi, hiljem koolis asjaliku käsitööõpetaja käe all. Täiskasvanuna olen õppinud ja katsetanud erinevaid käsitöövõtteid ja tehnikaid nii iseseisvalt kui erinevatel kursustel. Praegu õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili erialal käsitööringi juhendajaks ja rahvarõiva valmistajaks.

Mõned aastad olen olnud koolides käsitööõpetaja ning töötanud olen ka masstoodangu õmblejana. Aastast 2006 olen ettevõtja ja iseendale tööandja OÜ-s H&K. Peamiselt teen rahvuslikke rõivaid ja Vana Võromaa rahvarõivad. Olen läbinud rahvarõivaste valmistaja koolituse.

Viin läbi ka erinevaid käsitööalaseid koolitusi tellija juures: paelte punumine, lapiliste- ja kirivööde kudumine, Võrumaa rahvarõivaste õmblemine ja tikkimine, Eesti kinnaste ja sokkide kudumisel kasutatud töövõtted.

Olen enda jaoks avastanud kultuuripärandi. Mind huvitab aja- ja asjade lugu. Üha enam kutsuvad arhailised ja rahvuslikud tehnikad ning mustrid, mida püüan kasutada tavatus võtmes. Kõige enam kuulub mu süda Võrumaa kultuuripärandile.

Kontakttelefon +372 5806 9541

www.facebook.com/EheUrvasteKasitoo

e-post:

Karille käsitüü om OÜ H&K kaubamärk, mille all tetäs rahvuslikku käsitüüd: ummõldas ni koetas Vana-Võromaa rahvarõivit, kindit-sukkõ, vüüsid ja juhatadas käsitüü opitarõsid.

H&K tüükoda tegutses Urvastõ Seldsimajan. Ettevõttõ henges om Bergmanni Karille, kiä om 2008. aastagal läbi tennü Rahvakultuuri Arõndus- ja Koolituskeskusõ man rahvarõivide tegemise kursusõ ja opnu Viljandi Kultuuriakadeemiän rahvuslikku käsitüüd, et mõistasi juhenda käsitüü opjaid ja esi tetä mitmasugutsid rahvarõivit. Om käsitüüoppaja tüüd tennü koolin. Karille abilises ettevõtten om Rattuse Moonika.

Meistri ja timä sell mõistva tetä kõkke tüüd, midä rahvarõivide tegemises piät käe seen olõma: ummõlus, kangakudamine peeli pääl, vüükudamine, välläumblõmine, pailu ja nüüre põimmine.

Või tahtjate man opada nüüre põimmist, vüüde kudamist, Võromaa rahvarõivide tegemist, kindide ja sukkõ kudamise nippe.