OÜ Mäe-Rõuge

OÜ Mäe-Rõuge

Nagu UMA PUU`di kaubavalik – kirev ja mitmekesine – on ka OÜ Mäe-Rõuge tegemiste ampluaa.

Võrumaal Rõuges resideeruv mikroettevõte, mille põhitegevusalaks on sõitjate juhuveo teenuse pakkumine, tegeleb ka loometegevusega. Olgu selleks siis raamatute kirjastamine, T särkide disain, giidituurid, videoteenused või erinev koostöö meediaväljaannetega.

Ettevõtte eestvedajaks on Jaanus Mark, kellel püsib käes nii pastakas, arvuti, videokaamera kui labidavars. Elupõlise rõugelase ja võro keele austajana ei põlga ta ära ka esinemisi harrastusnäitlejana ja tunneb isegi jõuluvana, kelle teenust saab ettevõttest tellida.

Väikeettevõtja sooviks on pidevalt proovida erinevaid väljakutseid ja lasta mõttel vabalt lennata.

Teinekord tulevad pähe utoopilised ideed, lausa rumalused, mis pisut selginedes võtavad asjalikuma kuju ja ootavad elluviimist. Nagu lõbusate hea tuju suveniiride tegemine, mis andis võimaluse mitmete olemasolevate kõrvale veel ühe kaubamärgi – JanMark SUVENIIR – loomiseks. Erinevate ideede vormimine käegakatsutavaks tulemuseks pakub põnevust. Ettevõtte tegemisi ja tooteid proovitakse võimalusel naljaga põimida, et oleks endal huvitavam ja teistel lõbusam. Kellele meeldiks suveniir mis ajab hirmujudinad peale või jõuluvana kes üldse nalja ei viska?

Väljaõppinud puidu- ja mööblitööstuse tehnik-tehnoloogina on omal ajal puidust mõndagi meisterdatud. See käeline tegevus on kasuks tulnud praegustegi toimetamiste juures. Samuti nagu kogemused omavalitsuse arendustegevuste juhtimisel, välissuhtluse, rahvusvaheliste projektide, turisminduse, vabatahtliku töö ja PR tegevuste osas.

Väljakutseid mitte kartes, on elu tõeliselt mitmekülgne ja huvitav. Tegevused mis endale rõõmu pakuvad, tulevad tavaliselt hästi välja. Ja kui ligimestele lähevad tooted-teenused asja ette, siis on rõõm ju lausa kahepoolne.

Rohkem naeru igasse päeva!

Jaanus Mark

OÜ Mäe-Rõuge

Rõuge, Võrumaa

+372 5217587

janmarkreisid.ee

OÜ Mäe-Rõuge tegemise umma nigu UMA POODI kaupuvalik – kirriv ja mitmasugumanõ. Mi tsillokõnõ ettevõtõ häitses Võromaal Rõugõn. Päämiselt pakumi inemiisile sõidutust, a tegelemi ka luuva tüüga – näütes annami vällä raamatit, kujondami T-hammid, käümi tiijuhis, teemi videofilme ja muido kuuntüüd meediavälläandidega.

Ettevõtte iistvõtjas om Margi Jaanus, kiä mõist käen hoita nii pleiatsit, puutrit, tsäpesilmä ku lapjuvart. Elopõlinõ rõugõlanõ ja võro keele austaja nigu tä om, põlõ-ei tä är näütemängen mängmist ja täl om ka tutva jõuluvana, kedä saa firma kaudu vällä telli.

Väikutviisi tegejä ettevõtõ taht iks kõgõ muudku pruumi vahtsit asju tetä ja egätsugu mõttile väke anda. Tõnõkõrd tulõva peris ilmvõimalda idee, õkva ullusõ, miä saistusõ tsipakõnõ ja sõs saa mõnõst iks asi kah. Näütes hää tujo meelüside tegemine. Seost ettevõtmisest kasvi vällä kaubamärk – JanMark SUVENIIR (MargiJan MEELÜS). Peris põnnõv om päähä tulnu mõttõst asi valmis nokitsõda ja ku saa sinnä sisse vai manu viil naarupurtsahusõ sokuta, om nii hindäl ku tõisil lusti pallo. No ja kinkalõ miildünü meelüs, miä aja hirmu pääle vai jõuluvana, kiä tii-ei sukugi nalla?

Jaanus om välläopnu puutüümiis, kiä ei jää hättä ütegi täpsät kätt nõudva tüügä ja kasus tulõ seo mõistmine ka meelüsside tegemise man. Mõttil lask lajalt ja suurõlt linnada tarkus, midä om korjadu varramba tüü tegemise käigin – valla arõndamistüüd vidäden, vällämaalaisiga läbi kävven, turismiasju ajaden, suuri projekte uhjaten ja üleskitmise tüüd teten.

Ku pelgä-i hinnäst proomilõ panda, omgi elo kirriv ja põnnõv. Ku tiit tuud, miä miildüs, tulõ tuu ka häste välla. Ja häste vällätulnu asi and rõõmu nii hindäle ku tõisilõ.

Naarami no egä päivi!

Laost otsas