MTÜ Aila Näpustuudio

MTÜ Aila Näpustuudio

Näpustuudio on Võrus tegutsev huvialakool, kus lapsed ja noored saavad õppida käsitööoskusi ning rakendada õpitut mänguasju meisterdades. Üheskoos omaealistega on tore näputööd teha. Peamiselt õmmeldakse mänguasju, aga ka heegeldamise, punumise, tikkimise oskusi on vaja osata mänguasjade tegemisel. Ja huvilised ei ole sugugi vaid tüdrukud, stuudios käib näputööd tegemas ka poisse. Huvilised jagunevad erineva vanuse ja oskuste kaupa väiksemateks ringideks: 5-6 aastased mudilased saavad meisterdada, 7-9 aastased käivad käsitööringis, 10-13 aastase vanused lapsed tegelevad omale jõukohase õmblus- ja käsitööga ning 14-18 aastased noored tegelevad õmblemisega. Lapsi juhendavad kolm-neli toredat õpetajat. Stuudio hingeks ja südameks on särtsaks ja väsimatu käsitööõpetaja Aila. Stuudios korraldatakse meisterdamiskursusi ka täiskasvanutele ning meisterdamishommikuid kooliklassidele. Käsitööoskustega koos õpid ka püsivust ja kannatlikkust – pealtnäha lihtsa asja tegemine võib võtta päris palju aega ja ei pruugigi iga kord ka hästi õnnestuda. Üheskoos toimetades saab olla üksteisele toeks. Iga valminud asi teeb kõikide meele rõõmsaks. Valminud mänguasju käiakse oma meeskonnaga müümas käsitöölaatadel, aga asju saab vaadata ning osta ka kohapeal. Aila Näpustuudio asub Võrus Räpina mnt.12.

Vaata käsitööpesa toimetamisi FB: https://www.facebook.com/ailanapustuudio

Võta ühendust:

Aila Kikas: tel +372 507 9920

Aila Näpustuudio om kotus Võro liinan, kon latsõ umblõsõ mänguasju ja saava tegemise käigin selges erinevaid käsitüü-nippe. Umblõmine tulõ kimmält kätte, a opitas ka heegeldüst, poimmist, välläumblõmist – kõkke midä piät rõivast asju tegemise man mõistma. No ja muidoki om seltsin kõkke lõbusamb tetä ku umaette nokitseden. Võinu arvada, et sääne tüü om õnnõ tütärlatsilõ, a näputüüd käävä tegemän ka poiskõsõ. Latse jagonese uma vannuse ja näpuosavuse perrä mitmade jakku, iks nii et noorõmba alostasõ lihtsambide tüüdega ja midä vanõmbas, tuud keerolidsembas, a põnõvambas asja läävä. Latsi oppasõ ja avitasõ kolm-neli rõõmsat oppajat. Stuudio heng ja süä om tsärdsä ja nakkamist täüs käsitüüõppaja Aila. Stuudion toimusõ viil käsitüüoppusõ täüskasunuile ja meisterdamise-hummogu kooliklassele. Käsitüü taht pikkä miilt ja tüü man püsümist. Päältnätä lihtsä asi või võtta uskmalda hulka aigu ja viil egä kõrd ei tulõki häste vällä. Kambakõisi tüüd teten saa ütstõsele toes olla ja rõõmsat miilt üllen hoita – egä valmissaanu mänguasi tege kõigil tuju hääs. Esitettü mänguasju käüdäs uma seltskunnaga laatu pääl müümän, a näid saa kaija-osta ka stuudiost paigapäält.