Irina Pedoson

Irina Pedoson

Juba lapsepõlves paelus mind oma kätega millegi valmistamine. Käed harjusid tööga varakult, kui vanaema ja ema kõrvalt sain selgeks esimesed oskused – kudumise ja heegeldamise. Ma olen ema poolt pärit siit Räpina lähedalt ja mu emakodus tehti kõike tarvilikku ikka ise. Iga tööga on nõnda, et kui saad selle tegemise nipi kätte, siis tahad juba ise edasi ja midagi uutmoodi teha ning õpetajaid polegi enam vaja.

Esimene kokkupuude klaasiga oli 2005 aastal ja minu juhendajaks oli Vastseliina Gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Geenart Nagel. Metallitöid olen hiljem juurde õppinud metallikunstniku Väino Niitvägi käe all. Klaas ja metall on minu materjalid (nende seltsis kõik muu ununeb ), millega mulle meeldib tegeleda. Väga palju olen iseseisvalt juurde õppinud ja ise ka välja mõelnud: töövõtteid ja nippe, kuidas võiks mingit toodet paremini teha. Osad tööriistad olen ka ise valmistanud. Oma töödes kasutan erinevaid klaasi- ja metallitöötlemise tehnikaid.

Oma töödes tahan ma kogu aeg midagi uut teha ja oma nägemust ning käekirja asjadesse panna. Töökoda on mul praegu Räpinas, käin ka Räpina loomemajas soovijatele klaasitööd õpetamas. Vaata mu loomingut kodulehelt.

Kontakttelefon +372 56959951
e-post:

Käsitüü tegemises paistus mul kätt olõvat, selle et joba latsõst pääle sai vanaimä ja imä kõrvalt selges edimese käsitsi-tüü nigu kudamine ja heegeldustüü. Ma olõ imä puult peri tast Räpinä lähikselt ja mu imäkoton tetti kõkke iks esi. Egä omgi egä tüügä nii, et ku tuu tegemise nipi kätte saat, sõs tahat joba esi säält edesi minna ja oppajaid olõki-i inämb vajja. Klaasisulatamise ja metalli sepistamise tüü mano jõudsõ 2005. aastagal, ku käve ütel rahvaülikooli kursusel – sääl tundsõ, et seo om tüü midä tahasi tetä. Põhilidse tiidmise ja nipi sai kätte ja edesi olõ esi tüü käigin vahtsõid tehnikaid pruuvnu, vahtsid materjale tundma opnu. Uma tüüde tegemisen taha ma kõge midägi vahtsõt ette võtta, asjule umma henge ja kätt sisse panda. Tüükoda om mul prõlla Räpinän, käü ka Räpinä loomemajan klaasitüüd oppaman. Kae mu tettü asju kodolehe päält.