Võro-Seto tähtraamat 2022

Võru-Seto tähtraamat 2022

3,27 

Timahavvanõ „Võro-Seto tähtraamat“ kõnõlõs tulõkiist ja minekiist. Noid kaias nii kirändüse ku elu nuka päält ja kiä tiid, kas noil väega suurt vaiht omgi. Tähtraamatun saava sõnna nii noorõ ku vana, saava kokku nii ballaad ku ka 19. aastagasaa vaimun tett kallendrijagu.

Raju Eliisabet märgutas tuust, kuis tä vanavanaesä Harglõ pääle viidi ja Lehtsalu Markus tuust, kuis timä ainumadsõs sõiduriistas om velosipiid. Tõra Ralf kõnõlõs luu umast ettevõtligust unust. Asula Liisi löüd, et timä ja vanaimä rahakulutamisõ põhimõttin olõki ei väega suuri tõisildõmõtlõmiisi. Kauksi Ülle ja Kunnasõ Leo jagava kogõmuisi, tarkuisi ja oppuisi umast elust. Kõivu Helbe om kirja pandnu mõnõ lihtsä söögiretsepti hariligulõ inemisele.

Laos