Vastseliina Käsitööühing

Vastseliina Käsitööühingus on tegusad näputööhuvilised koos käinud juba üle 30 aasta. Seltskond on aastatega vahetunud, aga ikka on seltsiga ühinenud teotahtelised, loomingulised naised, keda kõiki ühendab kirg käsitöö vastu. Saame kaks korda nädalas kokku Vastseliina Rahvamajas ning aeg-ajalt korraldame ka öiseid õmblemisi, väljasõidulaagreid ja näitusi. Kooskäimise võlu ongi see, et igaüks annab edasi oma ideid ning oskusi ja üheskoos valmivad suurepärased, omanäolised tööd.

Koos on õmmeldud satsiseelikuid, Vastseliina valla vastsündinud beebidele lapitekke, lasteaiale suuri istumispatju, valmistatud erinevateks tähtpäevadeks kaunistusi. Tänu ühistööle õpime ka ise uusi lapitehnikaid. Koostöös valmivad Vastseliina laada õnneloosi ja jõululaada peaauhinnad lapitekid.

Suurt rõhku paneme taaskasutusele, vanast valmib uus kulunud teksapükstest pajalapid ja pajakindad, satsiseelikute sisse läheb nii mõnigi sats kardinast või mõnest seisma jäänud riideesemest.

Kui parajasti ühisprojekti ei ole, õmbleb igaüks enda rõõmuks just seda, mida soovib. Nõnda valmib kauneid poekotte, põllesid, pajakindaid, lapitekke, mänguasju, patju ja palju muudki. Võimalik on osta nii valmis käsitööd kui ka enda soovide järgi tooteid tellida.

Meie tegemistega saab lähemalt tutvuda https://www.facebook.com/vastseliinakasitoo

Vaata ka videot meistrite tegemistest:  https://youtu.be/CU_d_22rvts?si=htDBBaSQkeYDomTo

e-post

Vahtsõliina Käsitüüseldsin omma näpotüühuvilidsõ päält 30 aastaga kuun käünü. Seltskund om aastide joosul küll muutunu, a iks tulõva kokko naasõ, kinkal mõtõ lindas ja kiä tegeva himoga käsitüüd. Kats kõrda nädälin saijas kokko Vahtsõliina Rahvamajan ja mõnikõrd tetäs ütenkuun üüsä-umblõmist, välläsõiduga laagrit ni näütüisi. Ütenolõmise lumm ja vägi omgi seo, et egäüts and uma mõttõ ja mõistmise edesi ja tuust sünnüse vahtsõ, ummamuudu käsitüüasja.

Ütenkuun om ummõld trihtega ündrikke, Vahtsõliina kandin sündünü latsilõ lapligaidsi tekke, latsiaiale pehmit persealodsit, tettü tähtpäivis esisugutsid ilostuisi. Vahtsõliina laadu õnnõloosi ja jõululaadu pääavvuhinna – lapligadsõ suurõ teki – omma ka mi naisi tettü. Ütenkuun opimi vahtsit nippe rõivalappe kokkoklapitamises.

Tähtsäs piämi rõivide vahtsõstpruukmist, et vanast saanu vahtsõnõ – puulpidotsist püksest saava paalapi ni –kinda, trihiga ündrikun om iks mõni pits vai siba aknõrõivast vai saismajäänü sälärõivast.

Ku olõ-i parajalõ üttegi ütistegemist, umblõs egäüts hindä lustis just tuud midä taht. Mi käe alt tulõva kinä poodikoti, põllõ, paakinda, lapligadsõ teki –padja, mängoasja ja muudki tarvilist. Saat mi käest osta valmis tettü käsitüüasju, a saat ka hindä soovi perrä telli.

Mi tegemiisiga saat uuri https://www.facebook.com/vastseliinakasitoo

Kae ka videot mi meistride tegemiisist:  https://youtu.be/CU_d_22rvts?si=htDBBaSQkeYDomTo

e-post