Ritico OÜ

Ritico OÜ

OmaKing on Võrumaa inimeste ettevõte. Ükskõik kui suurelt me ka ei mõtle, tunneme ikka uhkust oma kodukoha ja selle eheduse üle. Seetõttu on ka meie tehtud asjadel omakandi nimed: Säre, Sänna, Toku, Trolla… Käsitöö on kaduv kunst. Palju lihtsam on lasta asju välja sülitada suurtel masinatel. Kuid OmaKing tunneb uhkust selle üle, et meie jalavarjud on käinud läbi meie oma inimeste käte.

RITICO OÜ

Kontakttelefon +372 782 1248

E-post:

OmaKing om Võromaa inemiisi ettevõtõ. Mi perre-äril omma kimmä juurõ uma suguvõsan – prõllatsõ äri iistvõtja omma Vahtsõliina kuulsa kängsepä Juhkami Piitre perrätulõja. Umaaignõ kängsepp oll tunnõt ku vägä kõrraligu tüü tegejä, siiämaani rahvas kõnõlõs, kuis timä tettü kängä vai saapa häste vasta pedäsivä. Piitre ummõlusmassin om tüükõrran, vaihtepääl tetäs tuuga Ritico majan mõni tüügi. Ütskõik ku suurõlt tüüd ette võtta, iks olõmi uhkõ uma kodokotusõ ja seo elo-olõmise üle. Käsitüüd tetäs kõrrast veidemb. Hulka lihtsamb om laskõ targas opatu massinidel asja valmis tetä. A mi ettevõtten käävä jalavarjo iks välläopnu meistriide kässi vaihelt ja silmi alt läbi – sõs om kimmäs, et saa kõrralik asi.