Juta Salmistu

Juta Salmistu

Pärit olen Võrumaalt Vastseliina vallast Luhte külast. Käsitööd hakkasin tegema lapsena. Ema õpetas kõigile oma neljale tütrele nii kudumist kui õmblemist. Minu kooliajal 1950-ndatel aastatel koolis käsitöötunde polnud, õpiti üksteise käest. Oma käsitööõpetajaks pean Luule Ruudat, kes Vastseliina kultuurimaja käsitööringis 70-ndatel mulle mitmed käsitöötehnikad ja -nipid selgeks tegi. Olen käinud mitmetel käsitöökursustel, et uusi oskusi juurde õppida. Töötasin Ukus heegeldajana ja AS Dekoor rahvariiete käiste tikkijana. Käsitöid olen kinkinud tuttavatele ja sugulastele. Mulle meeldib heegeldada, kududa, tikkida. Tikin lillkirju kraede, seelikute, vaipade ja tekkide peale. Koon ka vöösid.

Ma olõ peri Vahtsõliina kihlkunnast Luhtõ küläst. Käsitüüd naksi latsõst pääle tegemä. Imä iks opas nii kudamist ku umblõmist kõigile nelläle tütrele. Kooliaost ei mäletä, et olõs käsitüüd koolitunnin opatu. Tiidmisi manu sai ma Ruuda Luulõ käest Vahtsõliina kultuurimaja käsitüütsõõrin 70-ndail aastil ja olõ iks käünü opman, ku mõni säändse tüü oppus om olnu, midä ma viil ei mõista. Ettevõtten UKU olõ heegeldanu põllõ- ja linikupitse, AS Dekoor välläummõlnu Põhja-Eesti rahvarõivide käüssit. Peris pallo olõ käsitüüd är kinknü tutvile ja sugulaisile. Mullõ miildüs välläummõlda inämb lillikirju kraede, ündrikõ, vaipu ja tekke pääle. Heegeldamine ja välläumblõmine ommagi neo tüü, midä mullõ kõgõ inämb miildüs tetä. A kua ka vüüsid.