Ostukorv

0 item 0,00 €

My Cart -

0 item
Categories menu

Karille Bergmann

Karille Bergmann

Elan Võrumaal looduskaunis ja rahulikus Urvaste vallas. Käsitöö on mind lummanud nii kaua kui ma mäletan. Esimesed töövõtted said selgeks vana-vanaema, vanaema ja ema õpetuste järgi, hiljem koolis asjaliku käsitööõpetaja käe all. Täiskasvanuna olen õppinud ja katsetanud erinevaid käsitöövõtteid ja tehnikaid nii iseseisvalt kui erinevatel kursustel. Praegu õpin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili erialal käsitööringi juhendajaks ja rahvarõiva valmistajaks.

Mõned aastad olen olnud koolides käsitööõpetaja ning töötanud olen ka masstoodangu õmblejana. Aastast 2006 olen ettevõtja ja iseendale tööandja        OÜ-s H&K. Peamiselt teen rahvuslikke rõivaid ja Vana Võromaa rahvarõivad. Olen läbinud rahvarõivaste valmistaja koolituse.

Viin läbi ka erinevaid käsitööalaseid koolitusi tellija juures: paelte punumine, lapiliste- ja kirivööde kudumine, Võrumaa rahvarõivaste õmblemine ja tikkimine, Eesti kinnaste ja sokkide kudumisel kasutatud töövõtted.

Olen enda jaoks avastanud kultuuripärandi. Mind huvitab aja- ja asjade lugu. Üha enam kutsuvad arhailised ja rahvuslikud tehnikad ning mustrid, mida püüan kasutada tavatus võtmes. Kõige enam kuulub mu süda Võrumaa kultuuripärandile.

 

Kontakttelefon +372 5806 9541

www.facebook.com/EheUrvasteKasitoo

e-post: karille.bergmann@gmail.com

Ma elä ja olõ Võromaal Urvastõ kandin, miä om rahulik maanukk ja muidoki luuduse poolõst illos. Käsitüü om mullõ miildünü niikauga ku ma hinnäst mäletä. Edimese tegemise kävevä vanavanaimä, vanaimä ja imä oppuse perrä, ildamba koolin hää käsitüüoppaja käe all. Täüsinemisena olõ opnu mitmit käsitüükuntse viil manu küll oppustel ja uma käe pääl haroten. Prõllaki opi Viljandi Kultuuriakadeemiän rahvuslikku käsitüüd, et mõistasi juhenda käsitüü opjaid ja esi tetä mitmasugutsid rahvarõivit. 

Mõne aasta olli esi koolin käsitüüoppaja, olõ ka tüüd tennü vabrigu-umblõjana. Aastast 2006 olõ ettevõtja, anna hindäle tüüd osaühingun H&K.  Tii tellmise pääle ülerõivit ja Vana-Võromaa rahvarõivit. Olõ käünü läbi rahvarõivide tegeja oppuse. Või tahtjate man opada nüüre põimmist, vüüde kudamist, Võromaa rahvarõivide tegemist, kindide ja sukkõ kudamise nippe.

Olõ hindä jaos üles löüdnü kultuuriperändüse, ma taha inämb teedä innembi olnu asju ja inemiste lugusid. Põneva omma umaaigse käsitüüvõtte ja kirä – ma püvvä noid pruuki peris vahtsõt muudu, sobita prõllatse ilmaelo sisse. A süämele kõge lähkümba om iks Võromaa asja ni inemise.