Ostukorv

0 item 0,00 €

My Cart -

0 item
Categories menu

Tere tulemast Vana-Võromaa e-poodi

...vaatama ja ostma ummamuudu asju – asju, milles on võro vaim.    

 

Kirev ja mitmekesine - nõnda nagu elu Võromaal - on ka võrokeste poe kaubavalik.
Vana-Võromaa käsitöömeistrite tehtud tarbe- ja iluasjades on koos nii Võromaa loodust kui mustreid, võrokese mõtteviisi ja kuraasi, alalhoidlikkust ning praktilisust.
Elamises vajalikes igapäevastes asjades on arhailist hõngu kõrvuti nutikalt lihtsa lahendusega, põline oskus ja teadmine saab kokku tänaste soovidega.

Paljud käsitööna tehtud ummamuudu kaubad on ainulaadsed, sest tarbeasi tehakse konkreetsele kasutajale mõeldes. Üsna mitmete esemete puhul on e-poes väljas kauba näidis, aga omale taolise eseme hankimiseks tuleb meistrile oma soovidest teada anda ning kauplema hakata. Esimese e-tutvuse meistriga saad sõlmida juba siin poes.

Võro veri ei värise, paklanõ hamõ ei kärise!

 1. 12,00 €
  Kogumikus olevate laulumängude meloodiad pärinevad enamasti kirjalikest arhiiviallikatest, mõned on noodistatud arhiivisalvestiste järgi. Laulusõnad on leitud käsikirjadest ja digitaalsetest väljaannetest.

  Saadavus: Laos

 2. 9,60 €
  Filmi pääl omma’ 2. juunil Võro Kubijal peet võrokiilse laulupido pääkontsõrt, pääväprogramm, ülekaehus tegemiisist ja sündmuisist, miä olli inne pito. Filmi kokkosäädjä’ omma’ Tauno Uibo ja Ülle Harju.

  Saadavus: Laos

 3. 45,00 €

  Rahvaligu mooduga poodikott, midä saat kanda nii käeotsan ku üle ola. Kott om Rõugu kihlkunna värmen ja kirjun.

  Päältpuult om kott tettü käsitsi koet täüsvilladsõst Rõugõ kihlkunna naasõ joonligasõ undruku rõivast ja linadsõst rõivast. Koti seenpuul om puuvillatsõst rõivast karman laiusõga 16 cm ja korgusõga 11 cm. Lisas om köüdüs, kohe külge saat võtmõ hoiulõ panda.

  Rõugõ kihlkunna kirivüü om koti sangus.

  Saadavus: Laos

 4. 3,30 €

  Võromaa nurmi päält koratu verrev ristikhain jakkas uma häitsemist kaardi pääl. Kaart om käsitsi tettü paprõst, mõõdu 10x15 cm, manu käü kuväär.

  Saadavus: Laos

 5. 20,00 €
  Kallusk om Võromaal maakotusen käümisel hädätarviline jalavari, hoit jala kuivan nii likõ muro pääl astõn ku ka vihman kõnden. Illos mustre tege kalluskikandja meele rõõmsas ka ikudsõ ilmaga.

  Saadavus: Laos

 6. 20,00 €
  Kallusk om Võromaal maakotusen käümisel hädätarviline jalavari, hoit jala kuivan nii likõ muro pääl astõn ku ka vihman kõnden. Illos mustre tege kalluskikandja meele rõõmsas ka ikudsõ ilmaga.

  Saadavus: Laos

 7. 20,00 €
  Kallusk om Võromaal maakotusen käümisel hädätarviline jalavari, hoit jala kuivan nii likõ muro pääl astõn ku ka vihman kõnden. Illos mustre tege kalluskikandja meele rõõmsas ka ikudsõ ilmaga.

  Saadavus: Laos

 8. 12,00 €
  Maaha sadanu ja lakja linnanu söögi üle ilma. Võiuleevä tegemise hariligu via. Küünütäjämühkädsi ärtundminõ. Süümine kung fu muudu. Tuu asaga saava toimõ õnnõ Teedu ja Peedu! Kas sullõ miildüs nindžavorst vai sillepõsõpall? Andsakkülä poisi pakva üle saa leheküle söögikõlvolist lugõmist. Lisas testi ja Suur Lõppsüümine.

  Saadavus: Laos

 9. 10,60 €
  Köögirätt vai linik, mille pääle om puutre abiga trükit võrokeeline tarkus: köögin ja söögi tegemise man tarviligu sõna vai tarkusõ.

  Saadavus: Laos

 10. 26,40 €

  Sokulaadi tegemise täüsmäng lask õgal magusasõbral just timäle hindäle miiltmüüdä  maiguga sokulaati tetä. Tegemine olõ-i sukugi keeroline.

  Sokulaadi koostisosa omma kõik naturaalsõ, täüdises saat manu panda hindäle meeleperi olõva lisandi

  Täüsmängun omma: üts silikoonist vorm, kakaovõid, kakaopulbri, Lucuma pulbri, mesi, neli  erinevat lisandit täüdises (kookoshelbed, kooritud maapähklid, minivahukommid, kuivatatud jõhvikad) ning tüüjuhatus eesti keelen. Paki sisust saa katõ kasutuskõrra kotsile 30 sokulaaditükkü.

   

  Vahtsõ koostisaine saat hanki puutrist kirotaden: ciychocolate@gmail.com 

  Tii esi sääne sokulaat, millest olõt unistanu!

  Saadavus: Laos

 11. 20,00 €

  Ku tahat armsalõ inemisele kingitüse tetä, näütüses sõrmusõ vai kaalakee siss mahuta tuu väikulõ karpi.

  Saadavus: Laos

 12. 40,90 €

  Eestläse rahvussöögi täüsmäng nii alostajalõ ku edesijõudnulõ. Läbipaistuva kaasõga lepäpuust karbin omma: pakk Urvastõ mahekamma, kats kimmäst luitsat (omma Reemanni Piitre sepikuan hõõgavast ravvast vällä raotu), kats savist kaussi (omma Kõrvoja Annika tettü). Karbi kurapoolitsõn jaon om kotus hapupiimäpudeli jaos ja nellän keelen oppus, kuis kamma süvvä ni määnest hapupiimä võinu pruuki. Kama om muistinõ Lõuna-Eesti süük. Kipõl hainaaol oll kama talorahva põhisüük. Kamajahu segäti hapatõt piimä, maigus mano mett vai tsukõst. A makõ asõmal võidsõ panda kah hoobis suula. Prõllatsõl aol süvvas kamma ka jogurtiga. Urvastõ kaman om kokko seät nisu, hernes, rügä, kesv ja põlduba. Urvastõ Küläde Selts tege kamma käsitüüna - keetvä, kuivatasõ, praatva vilä, siss jahvatasõ, sekkäse kokko ja pakki pandva kama küläköögin. Kamast saadu kasu lätt kohaligu kogukonna hääs. Kimmä Kamaka tagakülen om võrokeeline luulõtus, mis and teedä kon ja kuimuudu kamakas om valmis saanu ja oppas kama sekkäma. Jakku kamma! Kimmäs Kamakas oll 2012 aastaga Võromaa meelüsse-võigõlusõ võidutüü. Vällä märknü ja valmis tennü Parijõgi Ahti.

  Kimmä kamaka karbi mõõdi omma: korgus ja lakjus 25 cm, paksus 9 cm. Luitsi hanna omma puust. Kaussi ja luitsit võinu mõskõ käsitsi. Kamma saa mitman valikun manu osta kas puutõst, kon müvväs Uma Meki kraami vai telli õkva tegijäde käest.

  Saadavus: Laos

 13. 15,00 €

  Verevät kaarusnüüri vai -paila om päämiselt Lõuna-Eestin pruugit rõivide ilostamise man. Kõge kergemb om seod nüüri tetä puust kaarushargiga.

  Kaarusse tegemises om hää pruuki katõkõrdsõt villast, kõva keeroga ja ühtlast langa.

  Vana-Võromaal om kaarustega ilostet nii miihi ku naisi suursärki.

  Saadavus: Laos

 14. 46,20 €

  Perseperi ja hää püsümisega tuul mõtõlusõs om Lõuna-Eesti ettevõttõ Sujuri OÜ käsitüü. Tuul om tettü kõovineerist. Istmise alone ja sälä toetamise jago omma pehme polstrega, katterõivas pedä häste kulumisele vasta ja seod saa ka mõskõ. Toolikõsõ saa lihtsäle jupõs võtta ja koti sisse panda. Kandmise kott käü kauba hulka. Tooli mõõdi: korgus 55 cm, sükäv ja laius 35 cm. Kokko kotti pantuna võtt tuul ruumi 55cmx35cmx7cm.

   

  Võrokõnõ iks märgotas inne ku midägi tegemä nakkas: uma pää om päsüläs, uma miil mõõdupuus. Tõnõkõrd tetäs märgoga inämb ku jovvuga.

  Saadavus: Laos

 15. 0,00 €

  Saadavus: Toode on tellitav

 16. 0,00 €
  Saat telli hainuga vai mõtsasiiniga värmit täusvillast langa

  Saadavus: Toode on tellitav

 17. 0,00 €
  Peeli pääl koetü vinüväst vagivahtsõ rõiva ribadest vaip on hää ja lämmi nii maakodo ku liinakortina põrmandu pääle.

  Saadavus: Toode on tellitav

 18. 33,00 €
  Om jo õigõ vanast aost teedä, et ku käerandma lämmä hoita, sõs nakka-i külm niipää iho külge ajama. Neo käelämmistaja omma kirjat iloside klaashelmiga.

  Saadavus: Toode on tellitav

 19. 33,00 €
  Om jo õigõ vanast aost teedä, et ku käerandma lämmä hoita, sõs nakka-i külm niipää iho külge ajama. Neo käelämmistaja omma ehit iloside klaashelmiga. Kirja man om nitti võetu Põlva kihlkunnast teedä kindäkiräst. Verrev värm kaits kandjat halva iist

  Saadavus: Toode on tellitav

 20. 33,00 €
  Pehmekesest kitsenahast tettü vuudrõga kotikõnõ. Ku tuvagut olõ-i sisse panda, hoia sääl sõs võtmit vai jürämises pähkmit.

  Saadavus: Laos

 21. 66,00 €
  Puumvillatsõst rõivast tettü vuudrõga käekott Räpinä kihlkunna kirju ja värmega. Joonigane rõivas om Räpinä kihlkunna moodu perrä ja koti pääle välläummõld kiri om jupildõ lainadu Räpinä vüü päält.

  Saadavus: Laos