Ostukorv

0 item 0,00 €

My Cart -

0 item
Categories menu

Tere tulemast Vana-Võromaa e-poodi

...vaatama ja ostma ummamuudu asju – asju, milles on võro vaim.    

 

Kirev ja mitmekesine - nõnda nagu elu Võromaal - on ka võrokeste poe kaubavalik.
Vana-Võromaa käsitöömeistrite tehtud tarbe- ja iluasjades on koos nii Võromaa loodust kui mustreid, võrokese mõtteviisi ja kuraasi, alalhoidlikkust ning praktilisust.
Elamises vajalikes igapäevastes asjades on arhailist hõngu kõrvuti nutikalt lihtsa lahendusega, põline oskus ja teadmine saab kokku tänaste soovidega.

Paljud käsitööna tehtud ummamuudu kaubad on ainulaadsed, sest tarbeasi tehakse konkreetsele kasutajale mõeldes. Üsna mitmete esemete puhul on e-poes väljas kauba näidis, aga omale taolise eseme hankimiseks tuleb meistrile oma soovidest teada anda ning kauplema hakata. Esimese e-tutvuse meistriga saad sõlmida juba siin poes.

Võro veri ei värise, paklanõ hamõ ei kärise!

 1. 0,00 €
  Võro- ja eestikeeline sainakallendri võinu olla sainu pääl üle Vana-Võromaa nii tüükotusten, koolen-latsiaidun ku ka võrokõisi kododen. Võromaal lätt aig jo kah võro muudu, olku sõs sääne kallendri kõikaig silmä all. Katskeeline sainakallendri om asjalik kingitüs nii ummilõ ku sõprulõ, et Võromaa olnu kõikaig nii silmin ku süämen.

  Saadavus: Toode on tellitav

 2. 20,00 €
  Triinu Guerrini ja Kadri Karu kokkopant „VÕROKÕISI KÖÖGI- JA SÖÖGIRAAMAT“ ilmusi edimäst kõrda 2014. aastagal võro ja eesti keelen. Edimäne raamat oll nii nõvvõt, et tuud inämb kostki saija olõ-i. Võro Instituudi ja Võromaa Talopidäjide Liidu kuuntüün sai raamatust tett tõnõ välläannõ, minkan omma jutu ni retsepti kõrvusi võro ja inglüse keelen. Inglüse kiilde pandsõ raamadu võrokõnõ Holtsi Leila, toimõnd Kannikese Anu ERMist. Võrokõisi köögi- ni söögiraamatust löüd nii vannu ku vahtsit söögitegemise juhatuisi, ütlemiisi ja rahvalaulõ söögist, võrokõisi mäletamiisi ni nalajuttõ süümise ja söögi tegemise kotsilõ. Ümbrepandja Holtsi Leila jaos oll sääne tõlkõtüü väega põnnõv ette võtta: «No oll iks mõnõ retsepti ümbrepandmisõ man ütsjago märgotamist, et kuimuudu süüki seletä valla vällämaalasõlõ, kiä eski ei kujoda ette, määne om tuu kraam, minkast üts vai tõnõ süük meil tetäs.» Raamadu ümbrepandmisõ käügin saiva luudus peris hää võro süüke inglüskeelidse vastõ, midä lätt mi kandi pernaasil iks vajja, ku tulõ küläliisile seletä, mändse rua omma lavva pääle pantu.

  Saadavus: Laos

 3. 11,00 €

  Vüü juppi saat panda nii raamadu vahel järjehoitjas ku näütüses koti pääle vai kleidi ilostusõs.

  Saadavus: Laos

 4. 11,00 €

  Vüü juppi saat panda nii raamadu vahel järjehoitjas ku näütüses koti pääle vai kleidi ilostusõs.

  Saadavus: Laos

 5. 13,20 €

  Paakinnas om ummõldu linatsõst rõivast, seen om villasegu täütematerjal ja pääl Vana-Võromaa kihlkundõ undrukutriibuga puuvillanõ rõivas

  Saadavus: Laos

 6. 33,00 €

  Abielunaase rahvarõivide mano käü ka tanu, mis om tettü valgõst linatsõst rõivast ja midä ilostasõ peenikene pits ja verevä siidilindi.

  Saadavus: Laos

 7. 72,00 €

  Kirivüü mähitäs undrukuvärvli, abieunaasel põllõvärvli pääle. Vüü mähkmisel panõ ots kura küle pääle ja mähi siss vüü 3-4 kõrda ümber kihä ülespoolõ nii, et igä eelmist vüükõrda jääs 1-2 cm paistma. Vüü ots käki vüükõrdõ alla.

  Saadavus: Toode on tellitav

 8. 61,00 €

  Kirivüü mähitäs undrukuvärvli, abieunaasel põllõvärvli pääle. Vüü mähkmisel panõ ots kura küle pääle ja mähi siss vüü 3-4 kõrda ümber kihä ülespoolõ nii, et igä eelmist vüükõrda jääs 1-2 cm paistma. Vüü ots käki vüükõrdõ alla.

  Saadavus: Laos

 9. 72,00 €

  Kirivüü mähitäs undrukuvärvli, abieunaasel põllõvärvli pääle. Vüü mähkmisel panõ ots kura küle pääle ja mähi siss vüü 3-4 kõrda ümber kihä ülespoolõ nii, et igä eelmist vüükõrda jääs 1-2 cm paistma. Vüü ots käki vüükõrdõ alla.

  Saadavus: Laos

 10. 8,00 €

  Võromaal om sanna ja nalategemist iks avvu seen peetü. Seo tsillokõsõ krutskiga tetüs pakk midägi mõlembist.

  Ku  himostat tunda Võromaa sanna  hõngu, „lahu“ klaas katski, säti kuivapooline kõoviha leht kruusi, vala pääle lämmi vesi ni lasõ tsipa tõmmada. Ku kõoleht om vii seeh värskimbat näko lännü, hengä kruusi kotsil sügävähe sisse ja tunnõ mõnno! Tunnõt mahelikku kõoviha nuhet, piaaigo nigu sannalaba pääl.

  Ku kistumalda himostat, saat pääle hõngutohtõrdust kõolehe vii är juvva, ei koolõ tuupräst koheki. Vanarahva haigõpraavitusõn tarvitadas kõolehe leotust iho hikkõlõ ajamisõs. Sjoo juuk võtt palanikku maaha ja avitas tervüst tagasi tuvva.

  Ku täüt kõolehe är pruuki, saat raami sisse  hindäle meeleperi pildi panda, näütüsõs mõnõst lustilisõst sannankäügist.

  A võit kah laskõ kõolehel niisamatõ nalla peräst raamin olla, et olõs lihtsähe illos kaija ja sannamõttit märgota.

  Tetüst olõ ei proomidu eläjidõ pääl  (a üts miis om küll är pruuvnu)

  Saadavus: Laos

 11. 69,00 €

  Vüü om vannamuudu olnu rõivide man keskpunkt, tukõ sälgä ja om muido hää ja illos.

  Vüü kudamisel om kasutõt Põlva kihlkunna mustrit aga värvi ommava nigu jummal juhatas.

  Vüüd saat panda rahvusliõ rõivide mano.

  Saadavus: Laos

 12. 69,00 €

  Vüü om vannamuudu olnu rõivide man keskpunkt, tukõ sälgä ja om muido hää ja illos.

  Vüü kudamisel om kasutõt Põlva kihlkunna mustrit aga värvi ommava nigu jummal juhatas.

  Vüüd saat panda rahvusliõ rõivide mano.

  Saadavus: Laos

 13. 69,00 €

  Kirivüü mähitäs undrukuvärvli, abielunaasel põllõvärvli pääle. Vüü mähkmisel panõ ots kura küle pääle ja mähi siss vüü 3-4 kõrda ümbre kihä ülespoolõ nii, et egä eelmist vüükõrda jääs 1-2 cm paistma. Vüü ots käki vüükõrdõ alla

  Saadavus: Toode on tellitav

 14. 76,00 €

  Kirivüü mähitäs undrukuvärvli, abielunaasel põllõvärvli pääle. Vüü mähkmisel panõ ots kura küle pääle ja mähi siss vüü 3-4 kõrda ümbre kihä ülespoolõ nii, et egä eelmist vüükõrda jääs 1-2 cm paistma. Vüü ots käki vüükõrdõ alla.  

  Saadavus: Toode on tellitav

 15. 13,20 €

  Ilma vuudrita, heegeldet häitsmemotiivega vüükoti sisse saa panda näütüses mobiiltelefoni vai mõnõ muu suurõmba asa. Kotil om kats sanga, millega saa koti vüü pääle panda.

  Kott passis häste rahvuslikun stiilin rõivastõ mano.

  Saadavus: Laos

 16. 89,80 €

  Kirivüü mähitäs undrukuvärvli, abielunaasel põllõvärvli pääle. Vüü mähkmisel panõ ots kura küle pääle ja mähi siss vüü 3-4 kõrda ümbre kihä ülespoolõ nii, et egä eelmist vüükõrda jääs 1-2 cm paistma. Vüü ots käki vüükõrdõ alla.

  Saadavus: Toode on tellitav

 17. 3,30 €

  Läbimõõt 20 cm

  Materjalis villa akrüüli segu

  Saadavus: Laos

 18. 6,60 €

  Komplekti kuulus 2 tk.

  Läbimõõt 18 cm

  Materjalis villa akrüüli mohääri segu

  Saadavus: Laos

 19. 6,60 €

  Komplektin om 2 paalappi.

  Läbimõõt 18 cm

  Materjalis villa akrüüli mohääri segu

  Saadavus: Laos

 20. 20,00 €

  Käekott om vuudriga ja passis kergempite asju jaos, näütüses käsitüütarvõtõ hoitmises/kandmises.

  Sangu kinnitüste seen ommava tugõvdusõs rõnga.

  Saadavus: Laos

 21. 24,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen.

  Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 22. 26,50 €

  Koti jaos om är kasutatu tühäs juudu kilest piimäpaki.

  Sangõga kotti saat kasuta nii  sanna minekus, poodi man käümises ku asju hoitmises kuna ei pelgä likõt ja lask õhku läbi.

  Saadavus: Laos

 23. 10,60 €

  Köögirätt vai linik, mille pääle om puutre abiga trükit võrokeeline retsept: köögin ja  söögi tegemise man tarvilik tarkus.

  Saadavus: Laos

 24. 24,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl risttoimitsõn koen.

  Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 25. 24,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl ristktoimitsõn koen.

  Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 26. 22,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen.

  Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 27. 22,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen.

  Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 28. 24,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen.

  Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 29. 4,00 €

   

   

  Sannan käümine ka kombõ Võromaal vanõmbal aol. Sanna minnen võeti üten puhta´ rõiva´ ja viht oll´ kangli all kandsu ots iin. Sanna läve pääl lüüdi risti ette inne sisseminekit. Sannast vällä tullõn jäl hiideti rist ette...

  Vana-Võromaa suidsusannakombõ omma UNESCO üleilma tähtsä kultuuripärandüse nimekirän.

  Lähembält või kaia siit: https://savvusann.ee

   

  Saadavus: Laos