Ostukorv

0 item 0,00 €

My Cart -

0 item
Categories menu
Categories

Category Navigation:

Tere tulemast Vana-Võromaa e-poodi

vaatama ja ostma ummamuudu asju – asju, milles on võro vaim.  

 

Poes on Vana-Võromaa käsitöömeistrite tooteid, piirkonna sümboolikaga meeneid,

võrukeelseid raamatuid-heliplaate ning valik kohalikku uma mekiga toitu.

 

 

 1. Perepilet Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi külastuseks Uus
  7,00 €

  Lauluesä kodomaja om üts Võro liina vanõmbit majjo – ehitet ütesä aastakka päält Võro liina luumist. Kreutzwald pidi Võrol 44 aastakka liinatohtri ammõtit. Vaesemb rahvas mäleht tedä viil kavva, selle et tohtri käest sai api ka sõs ku rahha massa es olõ. Kiäki vana naanõ Vahtsõliinast om kõnõlnu: „Ma näi esi Kreisvalti. Tä oll väega sõbralik mi rahva vasta. Oll hüvä tohtri kah, rahvas pidi timäst luku“.

  Tohtreammõdi kõrvalt löüdse Kreuzwald aigu kirota lugusid nii rahvahariduse, aoluu, etnoloogia, arholoogia, rahvaluulõ ku meditsiini teemadel. Ja luvva värsseepose „Kalõvipoig“, millest sai kõgõ eesti rahva eepos.

  Saadavus: Laos

 2. Perepilet Vana-Võromaa Kultuurikoja külastuseks Uus
  7,00 €

  Võro liinan kotusõ pääl, kon om prõlla om Vana-Võromaa Kultuurikoda, oll varramba Krümmeri koolimaja – liina üts vanõmbit ja uhkõmbit majjo. 1966. aastagal ehitedi siiä vahtsõnõ maja kodoluumuuseumi jaos. Muuseumist om aoga kasunu kotus, kon käü pallo latsi opman mi aoluku ni rahavakombit, tan majan toimus kontserte, vällänäütämisi, konvõrentse, vaihtuse kunstinäütüse. Kultuurikuan om välläpanõk võro keele aoluu kotsilõ, Võro liina luumise lugu ja Vana-Võromaa aoluuline kaart. Kaija saa savvusanna-virbitüst, mõtsavelle punkrit ja kullõlda/lugõda lugusid kiviaost kooni täämbädse pääväni. Ja muidoki om muuseumin iks üts tävveste sündsä luukere kah.

  Saadavus: Laos

 3. Perepilet Mõniste Talurahvamuuseumi külastuseks Uus
  10,00 €

  Mõniste Talorahvamuuseum om Mõniste küläst neli kilumeetret kavvõn Kuutsi külän. Seo külä oll inneskine vallakeskus, kon oll vallavalitsus, kuul, rahvamaja ja puut. Muuseumitarõ luudi 1948. aastagal edimält rahvamajja, kohes Lepä Alfredi iistvõtmisel nakas kohalik rahvas kokko tuuma vanno asju. Asju tuudi nii pallo, et muuseumile tull eräle kotus löüdä.

  Muuseum kolisi 1955. aastagal inneskiste poodimajja, kon man olli viil poodi ait ja kaubakuur. Ao joosul sai külämuuseum manu rehetarõ, sanna ja pinukua, nii et prõlla saa muuseumin kaija kiviaigu (nii 3500 aastakka tagasi), tsaariaigu (19. aastagasaa lõpp) ja Eestiaigu 20. aastagasaa edimesest poolõst.

  Seod kanti kutsutas Mehkamaas. Vana lugu kõnõlõs, et pääle suurt sõta ja katsku 16. aastagasaal jäänü siiä maanukka perrä õnnõ miis nimega Mehka ja naanõ nimega Hipp. Näide suurõst suguvõsast ollõv peri seo kandi rahvas, kinkal omma uma kombõ ja esimuudu kiil. 

  Saadavus: Laos

 4. Perepilet Karilatsi Vabaõhumuuseumi külastuseks Uus
  10,00 €

  Karilatsi muusõum om Karilatsi külän, a kuis om seole küläle sääne nimi saanu? Kodoluu-uurja Vanatare Roberti seletüse perrä om nimi saanu seoperäst, et tan kandin olnu talo vaesõ, a latsi oll perrin pallo. Kihlkunnakeskuse Põlva saksamb rahvas ollõv ütelnü, et sääl kandin olõki-ei muud ku õnnõ üts kari latsi (eesti keeles „kari lapsi“). Tõne seletüs kõneles, et tan külän oll hulka latsi ja tast palgati latsi karjatsis (karjalatsõ).

  Kotusõnimeuurja ütlese, et külä nimi või olla tulnu tan 17. aastagasaal olnu mõisa Karlitz Moysa nimest, mis umakõrda võidsõ tulla inemise nimest Karl vai Kaarli vai sõs hoobis olla köüdet karjakasvatusega. (EKI kohanimeraamat, 2016).  

  Saadavus: Laos

 5. Perepilet Vana-Võromaa nelja muuseumisse Uus
  25,00 €

  Vana-Võromaa muusuemi omma väreteis võro kultuuri lättide mano. Võta aigu ja ka perrä!

  Mõnistõ Talorahvamuusõumin Mehkamaal saat jalota kiviaost täämbäste päiva, muuhulgan saat kävvü kuulsan Mõnistõ küläpoodin. Postitii veeren Karilatsi külän om välämuusõum, kon saat kävvü aastagasada vanan vallamajan ja koolitalon. Tan om ka üts Vana-Võromaal harvalt nätä ehitüs – tuulõkivi. Võro liinan Vana-Võromaa kultuurikuan om välläpanõk, miä kõneles seo kandi rahva aoluust ni võro keelest, a kaija om ka esisugumadsõ kunstinäütuse, miä vaeldusõ paari kuu takast. Kreutzwaldi muusõum tege tutvas Eesti rahva lugulaulu "Kalõvipoig" luuja ni umaaigsõ Võro liinatohtre Fr. R. Kreutzwaldi (1803–1882) ello ja luudut.

  Saadavus: Laos

 6. Keeleõppe purk "Aigu om" kassiga Uus
  17,20 €

  Kirjatun purgin om üle 200 võrokeelidse sõna vai ütelüse, midä saat häste lihtsalõ pruuki keele opmises. Näütes või seoga pruuvi mõnõn seltskunnan võro keele tundmist vai anda autusõidu aigu latsilõ kätte, et las kontrollva, kuis vanõmba võro kiilt mõistva – tuu käügin saava ka latsõ keele selgembas.

  Saadavus: Laos

 7. Keeleõppe purk "Aigu om" Uus
  13,20 €

  Kirjatun purgin om üle 200 võrokeelidse sõna vai ütelüse, midä saat häste lihtsalõ pruuki keele opmises. Näütes või seoga pruuvi mõnõn seltskunnan võro keele tundmist vai anda autusõidu aigu latsilõ kätte, et las kontrollva, kuis vanõmba võro kiilt mõistva – tuu käügin saava ka latsõ keele selgembas.

  Saadavus: Laos

 8. Tugitoolikate Uus
  57,00 €

  Kresla päälüse kudamisõs om pruugit puuvilladsõ-linadsõ ja puuvilladsõ-lambavilladsõ segost kedrat langu. Langaq omma kangas saanu drellkanga kirju perrä.
  Päälüse saat panda kresla pääle ja sõs sääl pääl aolehti lukõ vai niisama molotaq, aq võit pruuki ka lavva pääle ilostusõs.

  Mõsta saat 30 kraaditsõ viiga.

  Saadavus: Laos

 9. Triibuline käterätik Uus
  24,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen. Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 10. Valge linane käterätik Uus
  20,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen. Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 11. Linane käterätik „Kevad“ Uus
  24,00 €

  Pühüs om koetu puuvilladside ja linatside languga piili pääl lahktoimitsõn koen. Joonikanõ kiri tulõ kudamise aigu jalglaudu esimuudu sõkmisest.

  Saadavus: Laos

 12. Aega on müts Uus
  33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 13. Aega on müts Uus
  33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 14. Aega on müts Uus
  33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 15. Matt „Aigu om nika ku kipõs lätt“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada. 

  Saadavus: Toode on tellitav

 16. Matt „Kipõs lätt“ Uus
  33,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 17. Matt „Aigu om“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 18. Matt „Aigu om“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 19. Matt „ Aigu lätt,hää saa“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 20. Matt „Aig and hüvvä nõvvo“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 21. Matt „Aig om hää miis minemä“ Uus
  33,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 22. Matt „Tassa 100 tulli“ Uus
  33,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Toode on tellitav

 23. Contra kama Uus
  2,80 €

  Urvastõ miis Kontra käü jo aastit Läti vaiht, om är opnu läti keele ja jõud kõrrast ligembalõ lätläisi salahuisilõ. Ütskõrd löüdse tä Lätist hahka karva herne ja tõi neid Urvastõ naisile kama tegemises. Hää kama sai.

  Contra kamma või süvvä samamuudu ku tõisi Urvastõ kamasid, a pääle pikkä süümist või kõnelemise manu tulla tsipa läti keele muudu (nt nakkas pallo „s“ tähte sõnnu lõppu tulõma).

  "Latvijas lielie pelekie zirni" vai sõs niiüldä haha herne olõ-i keedetüst pääst kukivõrd haha, a hahkja tooni and hernide esieräline koorekiri. Kuurdmada keedüherne omma pehme ja jahutse, tsipa esimuudu maiguga. Neo herne omma tõisist sortest suurõmba ja keese kipõstõ pehmes. Seod hernesorti kasvatedäs Lätin 18. aastagasaast pääle. 2015. aastagal saiva neo erilidse herne EL puult kaitstu peritolunime märgi.

  Läte: https://www.pollumajandus.ee/uudised/2015/11/14/lati-hallid-herned-said-el-kaitstud-paritolunimetuse?utm_source=copypaste

  Saadavus: Laos

 24. Tatrakama Uus
  2,80 €

  Kama om keedetü ja kuivatet terrist tettü jämme jauh, midä om Eesti lõunõpuulsõ jao rahvas söönü ammutsest aost pääle. Kamma süüdi suvitsõl aol, ku oll vajja kipõstõ süük tetä. Jahu seäti hapnõ vai rõõsa piimäga, mõnõl puul ka taariga kas paksõmbas vai lahjembas ruas, maigus läts manu kas tsipa suula vai mett ja ollgi süük valmis. Täämbäsel pääväl seätäs kama tihtipääle jogurtiga, a tetäs ka vatukoorõ vai kohopiimäga kamavattu vai pantas kamma küdsüsside sisse.

   

  Tatrigukama om vällä mõtõld Urvastõ Küläde Seldsi perenaisil ja seo kama pruukmise kombõ viil nakkasõ tekkümä. Tatrik kasus Võromaa nurmi pääl häste ja Lõunõ-Eesti rahvalõ om tatrigu mekk miiltmüüdä. 

  Saadavus: Laos

 25. 70,00 €

  Pääle kirivüüde kasutati Eestin ka värviliidsi lapilisi vüüsid, midä kanti päämiselt Lõuna-Eestin. Naid vöid om nimmätu ka lätilapilistõs. Päämiselt ommava vüü villatsist langost ja mustris ruudu vai rombi.

  Saadavus: Laos

 26. 73,00 €

  Pääle kirivüüde kasutati Eestin ka värviliisi lapilisi vüüsid, midä kanti päämiselt Lõuna-Eestin. Naid vöid om nimmätu ka lätilapilistõs. Päämiselt ommava vüü villatsist langost ja mustris ruudu vai rombi.

  Saadavus: Laos

 27. 78,00 €

  Pääle kirivüüde kasutati Eestin ka värviliisi lapilisi vüüsid, midä kanti päämiselt Lõuna-Eestin. Naid vöid om nimmätu ka lätilapilistõs. Päämiselt ommava vüü villatsist langost ja mustris ruudu vai rombi.

  Saadavus: Laos

 28. 2,80 €

  Sangaste mõisa viimätse krahvi Friedrich Georg Magnus von Bergi elotüü oll rüätõu parandamine sändses, et saanu kõrraligu teräga ja mi ilmule vastapidävä leevävilä. Sangaste mõisa maie pääl timä sõs külisi ja kasvat, valisi terri ja jäl kasvat mitukümmend aastakka, kooni saigi sordi, miä om korgõ, pikä ja tiheda pääga, pikä ja rassõ teräga, kannatas häste mi talvõ, püsüs häste ja and hulka saaki. Nimes sai seo sort „Sangaste“.

  Teedüs om peri Harri Kübara jutust „Sangaste rukki lugu“ https://www.sangasteloss.ee/

  Saadavus: Laos