Ostukorv

0 item 0,00 €

My Cart -

0 item
Categories menu
Categories

Category Navigation:

Tere tulemast Vana-Võromaa e-poodi

vaatama ja ostma ummamuudu asju – asju, milles on võro vaim.  

 

Poes on Vana-Võromaa käsitöömeistrite tooteid, piirkonna sümboolikaga meeneid,

võrukeelseid raamatuid-heliplaate ning valik kohalikku uma mekiga toitu.

 

 

 1. Aega on müts Uus
  33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 2. Aega on müts Uus
  33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 3. Aega on müts Uus
  33,00 €

  Müts om ummõldu käsitsi vilditü kangast ja mõtõldu miihile vai poiskõstõlõ.

  Vilt om hää materjal, mis ei panõ pääd higistämä ja hoit parajat kraati.

  Saadavus: Laos

 4. Matt „Aigu om nika ku kipõs lätt“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada. 

  Saadavus: Laos

 5. Matt „Kipõs lätt“ Uus
  33,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Laos

 6. Matt „Aigu om“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Laos

 7. Matt „Aigu om“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Laos

 8. Matt „ Aigu lätt,hää saa“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Laos

 9. Matt „Aig and hüvvä nõvvo“ Uus
  27,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Laos

 10. Matt „Aig om hää miis minemä“ Uus
  33,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Laos

 11. Matt „Tassa 100 tulli“ Uus
  33,00 €

  Seo matt olõi inne tumba pääle panda.Taaga võit uma elo mõtsan vai suun roitõn hääs teta.

  Köüdä häitsmevarrõ ümbre kaala ja ütski kihulanõ ega parm ei purõ. Ku köüdat ümbre keskkihä, lämmistät ristluid ja sälga. Hää om ta aidatrepi pääl isten vai sõs tulõ veeren molotaden.

  Taa võit ka nii ku koti sälgä visada.

  Saadavus: Laos

 12. Contra kama Uus
  2,80 €

  Urvastõ miis Kontra käü jo aastit Läti vaiht, om är opnu läti keele ja jõud kõrrast ligembalõ lätläisi salahuisilõ. Ütskõrd löüdse tä Lätist hahka karva herne ja tõi neid Urvastõ naisile kama tegemises. Hää kama sai.

  Contra kamma või süvvä samamuudu ku tõisi Urvastõ kamasid, a pääle pikkä süümist või kõnelemise manu tulla tsipa läti keele muudu (nt nakkas pallo „s“ tähte sõnnu lõppu tulõma).

  "Latvijas lielie pelekie zirni" vai sõs niiüldä haha herne olõ-i keedetüst pääst kukivõrd haha, a hahkja tooni and hernide esieräline koorekiri. Kuurdmada keedüherne omma pehme ja jahutse, tsipa esimuudu maiguga. Neo herne omma tõisist sortest suurõmba ja keese kipõstõ pehmes. Seod hernesorti kasvatedäs Lätin 18. aastagasaast pääle. 2015. aastagal saiva neo erilidse herne EL puult kaitstu peritolunime märgi.

  Läte: https://www.pollumajandus.ee/uudised/2015/11/14/lati-hallid-herned-said-el-kaitstud-paritolunimetuse?utm_source=copypaste

  Saadavus: Laos

 13. Tatrakama Uus
  2,80 €

  Kama om keedetü ja kuivatet terrist tettü jämme jauh, midä om Eesti lõunõpuulsõ jao rahvas söönü ammutsest aost pääle. Kamma süüdi suvitsõl aol, ku oll vajja kipõstõ süük tetä. Jahu seäti hapnõ vai rõõsa piimäga, mõnõl puul ka taariga kas paksõmbas vai lahjembas ruas, maigus läts manu kas tsipa suula vai mett ja ollgi süük valmis. Täämbäsel pääväl seätäs kama tihtipääle jogurtiga, a tetäs ka vatukoorõ vai kohopiimäga kamavattu vai pantas kamma küdsüsside sisse.

   

  Tatrigukama om vällä mõtõld Urvastõ Küläde Seldsi perenaisil ja seo kama pruukmise kombõ viil nakkasõ tekkümä. Tatrik kasus Võromaa nurmi pääl häste ja Lõunõ-Eesti rahvalõ om tatrigu mekk miiltmüüdä. 

  Saadavus: Laos

 14. Urvaste lapiline vöö Uus
  70,00 €

  Pääle kirivüüde kasutati Eestin ka värviliidsi lapilisi vüüsid, midä kanti päämiselt Lõuna-Eestin. Naid vöid om nimmätu ka lätilapilistõs. Päämiselt ommava vüü villatsist langost ja mustris ruudu vai rombi.

  Saadavus: Laos

 15. Urvaste meeste lapiline vöö Uus
  73,00 €

  Pääle kirivüüde kasutati Eestin ka värviliisi lapilisi vüüsid, midä kanti päämiselt Lõuna-Eestin. Naid vöid om nimmätu ka lätilapilistõs. Päämiselt ommava vüü villatsist langost ja mustris ruudu vai rombi.

  Saadavus: Laos

 16. Urvaste meeste lapiline vöö Uus
  78,00 €

  Pääle kirivüüde kasutati Eestin ka värviliisi lapilisi vüüsid, midä kanti päämiselt Lõuna-Eestin. Naid vöid om nimmätu ka lätilapilistõs. Päämiselt ommava vüü villatsist langost ja mustris ruudu vai rombi.

  Saadavus: Laos

 17. Rukkikama Uus
  2,80 €

  Sangaste mõisa viimätse krahvi Friedrich Georg Magnus von Bergi elotüü oll rüätõu parandamine sändses, et saanu kõrraligu teräga ja mi ilmule vastapidävä leevävilä. Sangaste mõisa maie pääl timä sõs külisi ja kasvat, valisi terri ja jäl kasvat mitukümmend aastakka, kooni saigi sordi, miä om korgõ, pikä ja tiheda pääga, pikä ja rassõ teräga, kannatas häste mi talvõ, püsüs häste ja and hulka saaki. Nimes sai seo sort „Sangaste“.

  Teedüs om peri Harri Kübara jutust „Sangaste rukki lugu“ https://www.sangasteloss.ee/

  Saadavus: Laos

 18. Urvaste kama šokolaad Uus
  2,80 €

  Urvastõ kama sokulaat

  48 gr

  Ku sa süüt seod sokulaati, tulõ õkva tahtmine kaema minna, kon tuu Urvastõ om. Ja ku olõt joba Urvastehe jõudnu, võta viil üts sokulaat ja käü ka kaeman, kuis pokude elo Pokumaal lätt.

  Saadavus: Laos

 19. Pohlakeeleke tumedas šokolaadis Uus
  2,80 €

  Palokaliistak tummõ sokulaadiga

   

  Urvastõ om külä, miä om mõtsu vaihel, a mõtsa omma sääl sändse, kon kasus pallo palohkit. Urvastõ kandi naasõ käävä suvõl mõtsun palohkit korjaman. 

  Pokurahval om õigus – süüt palohkit ja miil lätt rõõmsas. Rõõmsa meelega korjat marju sändse huuga ja nii hulka, et jakkus tetä nii sahvti ku palohkamakjust.  

  Saadavus: Laos

 20. Kaerakama Uus
  2,80 €

  Kama om keedetü ja kuivatet terrist tettü jämme jauh, midä om Eesti lõunõpuulsõ jao rahvas söönü ammutsest aost pääle. Kamma süüdi suvitsõl aol, ku oll vajja kipõstõ süük tetä. Jahu seäti hapnõ vai rõõsa piimäga, mõnõl puul ka taariga kas paksõmbas vai lahjembas ruas, maigus läts manu kas tsipa suula vai mett ja ollgi süük valmis. Täämbäsel pääväl seätäs kama tihtipääle jogurtiga, a tetäs ka vatukoorõ vai kohopiimäga kamavattu vai pantas kamma küdsüsside sisse.

  Kaarakama oll inämb tunnet ja tarvitusel just Võromaal, Tartomaal, Setomaal ja Peipsiveeren.

   

  Saadavus: Laos

 21. Urvaste kama Uus
  2,80 €

  Kama om keedetü ja kuivatet terrist tettü jämme jauh, midä om Eesti lõunõpuulsõ jao rahvas söönü ammutsest aost pääle. Kamma süüdi suvitsõl aol, ku oll vajja kipõstõ süük tetä. Jahu seäti hapnõ vai rõõsa piimäga, mõnõl puul ka taariga kas paksõmbas vai lahjembas ruas, maigus läts manu kas tsipa suula vai mett ja ollgi süük valmis. Täämbäsel pääväl seätäs kama tihtipääle jogurtiga, a tetäs ka vatukoorõ vai kohopiimäga kamavattu vai pantas kamma küdsüsside sisse.

  Mitmast teräviläst ja hernist-upõst kokkoseät kamma om vanast tettü rohkõmb Mulgimaal. No tetäs prõlla säänest Vana-Võromaal Urvastõn.

  Saadavus: Laos

 22. Rõõmutee Uus
  2,40 €

  Vanastõ, ku koolitõt tohtriid es olõ, saadi häti vasta api kas savvusannan vai maarohtõst. Ega tõvõ

  vasta om luudusõn rohi olõman – mõista õnnõ timä är tunda ja pruuki. Kasvo, haina, häirermä,

  juurigu, mara, lehe…

  Süvahavva talo tsäihainun om võimas vägi, miä tulõ mõtsast, maast, taloperre kässist ja süämest.

  Saadavus: Laos

 23. Urvaste kirjaga villased randmesoojendajad Uus
  13,50 €

  Puulkinnas om tarviline külmäl aol, ku om vajja midägi näppega tetä, a kinda sekkäse. Sõs tõmbat kätte puulkinda, miä jätt näpu tüü jaos vabas, a ülejäänü käe ja käejaku hoit lämmän.

  Saadavus: Laos

 24. Räpina kirjaga villased randmesoojendajad Uus
  13,50 €

  Puulkinnas om tarviline külmäl aol, ku om vajja midägi näppega tetä, a kinda sekkäse. Sõs tõmbat kätte puulkinda, miä jätt näpu tüü jaos vabas, a ülejäänü käe ja käejaku hoit lämmän.

  Saadavus: Laos

 25. Meeste teksasinise põhitooniga villased sokid Uus
  40,00 €

  Villadsõst langast suka omma koetu käsitsi vardide pääl. Suka omma lihtsade värmilidsi kirjuga, mis vahelduse triipe viisi. Kiräga kude and sukalõ kavvõmb vastapedämist ja kirriv sukk tege ka olõmise rõõmbsambas.

  Saadavus: Laos

 26. Naiste hallid villased sokid Uus
  40,00 €

  Villadsõst langast suka omma koetu käsitsi vardide pääl. Sukkõ pääl om Vana-Võromaa kihlkundõ sukamustri. Kiräga kude and sukalõ kavvõmb vastapedämist ja kirriv sukk tege ka olõmise rõõmbsambas. Sukkõ om võimalik telli ka tõstõn värve ja suurustõn.

  Saadavus: Laos

 27. Naiste beežid villased sokid Uus
  40,00 €

  Villadsõst langast suka omma koetu käsitsi vardide pääl. Sukkõ pääl om Vana-Võromaa kihlkundõ sukamustri. Kiräga kude and sukalõ kavvõmb vastapedämist ja kirriv sukk tege ka olõmise rõõmbsambas. Sukkõ om võimalik telli ka tõstõn värve ja suurustõn.

  Saadavus: Laos

 28. Peale sauna kaitset pakkuvad punased villased sokid lastele Uus
  16,00 €

  Päält sanna panti jalga verevä soki, et sannah vällä aetu hädä ja haigus jälki jalost sisse tulõma päse-ei. Tiidä om, et hädä ja haigus  tulõ inemise sisse jalust ja lätt vällä pääst. Verrev villanõ sokk hoit jala lämmä.

  Vana-Võromaa suidsusanna kombõ omma osa UNESCO ilmakultuuri perändusõst.

  Saadavus: Laos

 29. Peale sauna kaitset pakkuvad punased villased sokid naistele Uus
  20,00 €

  Päält sanna panti jalga verevä soki, et sannah vällä aetu hädä ja haigus jälki jalost sisse tulõma päse-ei. Tiidä om, et hädä ja haigus  tulõ inemise sisse jalust ja lätt vällä pääst. Verrev villanõ sokk hoit jala lämmä.

  Vana-Võromaa suidsusanna kombõ omma osa UNESCO ilmakultuuri perändusõst.

  Saadavus: Laos

 30. 20,00 €

  Käsitsi vilditu kott sobis nii prillitoosis ku karmanitelehvoni hoitmises, pääle tuu saat koti pailaga kaala riputada.

  Saadavus: Laos