Toomas Kalve

Toomas Kalve

I’m a photo artist, who also loves woodwork. I found my way to woodwork, when I needed frames for my own pictures.

I live in an ancient Võro farm, where we work and live by the sun, so each day is a creation made by both man and nature.

Ideas for wooden objects come from life and nature. I walk in the forest and find interesting materials and patterns on the ground and in the trees. Sometimes these need some more help with tools for creating a beautiful and useful natural object.

It’s almost impossible to find two identical objects in nature, so none of my works are the same either.

Phone: +372 5343 9513

E-mail:

Homepage: www.hinokad.eu

Olõ pildistaja, a pääle fotokuntsi miildüs mullõ viil puutüüd tetä – nii hindä tarbes ku tõisilõ. Alosti ma puutüüga niiviisi, et mul oll vajja hindä piltele esisugumaidsi raame tetä. Elä ma põlitsen Võromaa talon, kon aigu ja talituisi säemi inämbüisi pääväkese perrä. Egä päiv omgi nigu inemise ja luuduse ütine hää läbisaamine. Mõttit ja tarvidust puuasju perrä toova kätte nii elo esi ku luudus mu ümbre. Mõtsan kävven jääs ette ja kätte põnõvat puumaterjali, millele tulõ tüüriistuga veidükese üten avita ja saagi elämisen tarviline, tsipa esieräline, a silmäle illos kaija asi. Luudusõst ei lövvä niisama lihtsalt katte ütesugumast asja ja niisamate ei olõ peris ütesugutse ka mu tettü asja.