Ostukorv

0 item 0,00 €

My Cart -

0 item

Tere tulemast Vana-Võromaa e-poodi

...vaatama ja ostma ummamuudu asju – asju, milles on võro vaim.    

 

Kirev ja mitmekesine - nõnda nagu elu Võromaal - on ka võrokeste poe kaubavalik.
Vana-Võromaa käsitöömeistrite tehtud tarbe- ja iluasjades on koos nii Võromaa loodust kui mustreid, võrokese mõtteviisi ja kuraasi, alalhoidlikkust ning praktilisust.
Elamises vajalikes igapäevastes asjades on arhailist hõngu kõrvuti nutikalt lihtsa lahendusega, põline oskus ja teadmine saab kokku tänaste soovidega.

Paljud käsitööna tehtud ummamuudu kaubad on ainulaadsed, sest tarbeasi tehakse konkreetsele kasutajale mõeldes. Üsna mitmete esemete puhul on e-poes väljas kauba näidis, aga omale taolise eseme hankimiseks tuleb meistrile oma soovidest teada anda ning kauplema hakata. Esimese e-tutvuse meistriga saad sõlmida juba siin poes.

Võro veri ei värise, paklanõ hamõ ei kärise!

 1. 29,00 €
  Eri värmi ja päält mügärlidse kiräga savist kohvikruusi.

  Saadavus: Laos

 2. 19,80 €
  Eri värmi ja päält mügärlidse kiräga savist kohvikruusi.

  Saadavus: Laos

 3. 22,50 €
  Vannu viikingimärkega kirjatu savist kruus, millel om sarvõ muudu käevang.

  Saadavus: Laos

 4. 15,90 €
  Savist napsitops, sais kimmält pistu. Juuk ei lää tan hukka – selle et juvvas ruttu är.

  Saadavus: Laos

 5. 15,90 €
  Savist napsitops, sais kimmält pistu. Juuk ei lää tan hukka – selle et juvvas ruttu är.

  Saadavus: Laos

 6. 40,00 €
  Väikumb savist tettü kann, kost om hää piimä vai mahlajuuki pakku.

  Saadavus: Laos

 7. 72,60 €
  Savist tettü kann, kost om hää piimä vai mahlajuuki pakku.

  Saadavus: Laos

 8. 171,60 €
  Väegä piinü anoma: kann tsäi tegemises ja tassi tii juumisõs.

  Saadavus: Laos

 9. 46,20 €
  Väiku, savist tettü ja vaabaga pada, millega saa üte-katõ inemise jaos söögi ahju panda. Meistri tege telmise pääle ka suurõmba paa, a sõs lätt aigu kuu vai puultõist, kooni pada valmis saa.

  Saadavus: Laos

 10. 1,00 €
  Võromaa või mõnikõrd ja mõnõn kandin tävveste likõ olla, a inglüsekeelidse inemise jaos om seo sõnnõm, et Võromaa om üts armsa ja miildüvä kotus. Sääne märk om hää mälestüs Võromaa-käigist.

  Saadavus: Laos

 11. 1,00 €
  Ku tunnet, et elo ja olõmine vanal Võromaal and väke ja kuraasi, sõs kanna sändse sõnomiga märki kah!

  Saadavus: Laos

 12. 1,00 €
  Ku tunnet, et Võromaa om sul süämen, panõ rõnda märk SÜÄMEN VÕROMAA! Seo märk om ka hää väiku kingitüs ummilõ võrokõisist sõprulõ.

  Saadavus: Laos

 13. 1,00 €
  Ku tunnet, et Võromaa om sul süämen, panõ rõnda märk SÜÄMEN VÕROMAA! Seo märk om ka hää väiku kingitüs ummilõ võrokõisist sõprulõ.

  Saadavus: Laos

 14. 1,00 €
  Ku mõistat esi võro kiilt vai tahat, et sinoga võro keelen kõneldanu, panõ rõnda märk KÕNÕLÕ VÕRO KIILT ! Seo märk om ka hää väiku kingitüs uma võrokõsõst sõbralõ.

  Saadavus: Laos

 15. 24,00 €
  Mütoloogia pildikiil om kõgõ olnu suuri tarkuisi välläütlejä. Nii näütäs jutussin ettetulõva kuningapuja läbi hinnäst inemise mina, kiä hindäle naasõ otsmisõga ihkas korõmbat hingeedengut. Vainõlats jäl om vaimilidsõst kodost ilma jäänü, uma taivadsõ abinigu kaotanu inemisehinge pilt, kiä kurja pernaist, mateeriät, piät tiinmä.

  Saadavus: Laos

 16. 0,00 €

  Umahindä valit pildiga võrokeeline sainakallõndri om kinä krutskilinõ kingitüs nii uman perren ku kuuntüütegijile. Kallõndri UNO (üte kuu kaupa) mass 6 eurot tükk, kallõndri TRIO (kolmõ kuu kaupa) 8 eurot tükk. Ku tellit vähämbät 10 kallõndrit kõrraga, sõs küsü jo eräle hinda, saat odavampa. Kallõndriit võit kätte saia Smartpostiga.

  Telli kallõndri siist.

  Saadavus: Toode on tellitav

 17. 12,00 €
  Mehidsevahast kündlit oll vanast õnnõ kerikuten, päämiselt vinne usu kerikuten. Talorahvas tekk umalõ kündlit lamba- vai tõprarasvast. Mehidsevaha – kinkal taad üldse oll - oll kallis kraam ja mõistligumb oll tuu maaha müvvä ku esi är palota. Kerikun om kündlit vajja olnu valguse saamises, a pikä peenükese kündle olli ja omma prõllaki palvuse jaos. Pallõmise täüdeminekit avitas kündle palamapanõk. Mehidsevahast künnel palas puhtalt ja and hääd hõngu. Valgus ja eriline hõng tege inemise meele vallalidses, avitas esihindän selgust saija ja seoga ka palvõl täüde minna.

  Saadavus: Laos

 18. 15,00 €
  Ütte karpi om kokko pantu kuus eri värmi künneld (valgõ, kõllanõ, roosa, pihlõnõ, valsjas-sinine, rohiline). Künnelde esimuudu ilosa iäälilli-mustri saamisõs om kündlevalamise tüü väegä täpsäle vällätimmitü. Kündle omma tettü palmivahast. Tuud vahha tetäs õlipalme viljust kavvõn lõunamaien. Palmivaha om õkva luudusest peri ja seost tettü kündle palasõ puhtalt. Vaha ostmise man kaemi, et seo olõs saadu luudusthoitva äri kaudu. Kündle omma pakitu karpi, miä om tävveste Vana-Võromaa peritolu: karbi matõrjal om Räpinä Paprõvabrigun vanapaprõst tettü papp, karbi omma valmis tennü MTÜ Veriora Tsunft käsitüülise. Seod kündlekarpi om illos ja hää kinki. Iloside künneldega om üten võrokõsõlõ umanõ alalõhoitlikkus ja ütstõsest huulminõ – vahtsõstpruukminõ, luudusvara mõistlik tarvitus, tüüldä vai tervüseviäga inemiisile jõudumüüdä tüü andmine.

  Saadavus: Laos

 19. 3,00 €
  Mehidsevahast künnel om tettü kokkorullit kärjepõhjast. Mõõt om üteld vana pikkusmõõdu perrä, miä om sul hindäl kõikaig üten – toll om mõõt käe päält: pikkus päkäotsast edimedse päkäjakuni. Vahakündle palutamise man tulõ kaija, et künnel olõsi kimmält ja sirgelt alosse pääl. Kündle hoitmise ja palotamise man tulõ teedä, et ülearvvu lämmän paigan lätt vahast künnel kõvõras ja sõs olõ-i ka timä palamine inämb õigõ. Ku kõrraga künneld palotama ei nakka, sõs hoitmise man kae, et jüräjä ligi es päsenü – muido jää-ei midä palota.

  Saadavus: Laos

 20. 2,70 €
  Mehidsevahast künnel om tettü kokkorullit kärjepõhjast. Mõõt om üteld naistõrahva kündre perrä. Künnär om pikkus käe päält kündrekundist kooni sirguaetu näppõ otsõni. Vahakündle palutamise man tulõ kaija, et künnel olõsi kimmält ja sirgelt alosse pääl. Kündle hoitmise ja palotamise man tulõ teedä, et ülearvvu lämmän paigan lätt vahast künnel kõvõras ja sõs olõ-i ka timä palamine inämb õigõ. Ku kõrraga künneld palotama ei nakka, sõs hoitmise man kae, et jüräjä ligi es päsenü – muido jää-ei midä palota.

  Saadavus: Laos

 21. 3,00 €
  Mehidsevahast künnel om tettü kokkorullit kärjepõhjast. Mõõt om üteld naisterahva vaksa perrä. Vaksa pikkuse saat käe päält, ku ajat kõik näpu haravile, sõs vaks om päkä ja tsillokõsõ näpu vaihele jääv pikkus. Vahakündle palutamise man tulõ kaija, et künnel olõsi kimmält ja sirgelt alosse pääl. Kündle hoitmise ja palotamise man tulõ teedä, et ülearvvu lämmän paigan lätt vahast künnel kõvõras ja sõs olõ-i ka timä palamine inämb õigõ. Ku kõrraga künneld palotama ei nakka, sõs hoitmise man kae, et jüräjä ligi es päsenü – muido jää-ei midä palota.

  Saadavus: Laos

 22. 5,00 €
  Puhtast mehidsevahast kastet kündle palasõ kaugamba ku parahviinist tettü kündle. Neo kündle ei tsilgu ega aja tahma. Mehidsevahast kündle andva palamise aigu hääd hõngu. Inne elektrivalguse tulõkit andsõ inemisele elämisen valgust pirru, kündle vai rasvalambi palotamine. Vahakünnel oll kallis kaup, tuud ostõti kodo õnnõ erilise sündmuse puhus. Üts kimmäs kõrd ku kündlit vajja läts, oll puhtõ. Kündlit palotedi lautsile pantu koolnu man ja kündletuld hoiti niikauga ku kaonukõnõ kotost kalmuaida viidi. Vahakündlit ostõti keriku mant. Täämbädsel pääväl avitas kündle elläv tuli hoobis silmal puhata herksäst elektritulõst.

  Saadavus: Laos

 23. 20,00 €
  Autorid: Lemming Rootsmäe, Ilse Rootsmäe

  Saadavus: Laos

 24. 35,00 €
  Autorid: Marja Kallasmaa, Evar Saar, Peeter Päll, Marje Joalaid, Arvis Kiristaja, Enn Ernits, Mariko Faster, Fred Puss, Tiina Laansalu, Marit Alas, Valdek Pall, Marianne Blomqvist, Marge Kuslap, Anželika Šteingolde, Karl Pajusalu, Urmas Sutrop

  Saadavus: Laos

 25. 13,00 €
  Papre pääl pildi omma hääs miilde tuletamises uma elo kõgõ etembatest kõrdust vai egapäävatsist väikust imehdest. Ku panet pildi tahha ummamuudu käsitüüalbummi, sõs om kaemise ilo viil suuremb. Album om hääs annis noorembale sugupõlvele näutämas kuis vanast mälehtüste hoitmine käve. Vai koon piltega vanavanembile, et noid latsilatsi(latsi) tegemiisiga rõõmsas tettä. A5 mõõtu ( 21,5x 15x 1,3 cm) albumin on 20 loodusvalgõt lehte, mille veeren Vana-Võromaa sümboolikan olev rombirivi. Pilte hoitmises om lehti vahel kalka. Album on tettü jaapaniköiten, kaasi pääl nepaali paper, ummeldu linadse niidiga.

  Saadavus: Laos

 26. 0,00 €
  Raamatuhe saat üle märki hää mekiga sööke tegemise juhatuisi, näütes võromaise kardokatambi vai suurmapudru vai kurõmarja sahvti retsepti, et neo meelest är es lännü.

  Saadavus: Toode on tellitav

 27. 9,20 €
  Halgahuisi raamatuhe või kirja panda kõiksugu põnõvit mõttit, miä üleskirotamada kimmäle meelest är läävä. Näütüses hüvä helbähtüse tegemise oppus, vaimumõno pakva raamadu päälkiri, kallikõsõga kokkosaamise mõtõ, tegemist tahtva käsitüü tunnustähe, vai muu sääne. Raamat passis egäpäävätside mõttide ülestähendämises kah – suvõhummogust välläkasunu rõõmsa ärtundmise, süküsõdagide lämmä kakaoga pähäkaranu värsiriä, talvidse tulidse maraviinaga vürtsitedü kingiplaani, keväjädse kuldkõllatse märgotuse, midä aida maha panda.

  Saadavus: Laos

 28. 25,00 €
  Kaasõga laadikut vai karbikõist lätt elämisen iks vajja – panõt sinnä kas iloasju, kiräpulkõ vai hoobis tsäipakikõisi. Puust karbin om kimmäs hoita asju, mis tüküse muido kergele katski minemä. Eskina prille om sändsen karbin hüä hoita. Nii mõnigi vahtsõnõ asi om tegeligult vana asi, miä vaihtepääl om är-unetet. Umbõs puul aastagasata tagasi olli koolilatsil puust pleiatsi- ja sulepääkarbi, et kalli kirätüü-riista koolikotin purus es lännü.

  Saadavus: Laos